Öncülük edilen Tedaviler

tick    Yeni jenerasyon multifikal göz içi lens implantasyonları

tick    Multifocal tecnis Mf lens

tick    Rezoom MF lens

tick    Restor +3 MF lens

tick    Restor multifocal torik lens

tick    Uzak yakın ve orta mesafeyi düzelten uc odaklı trifokal lenslerin, Türkiye’de implantasyonu (FINE Vision)

tick    Trifokal lenslerin astigmatı düzelten modelleri

tick    Keratakonus hastalığının tedavisinde kullanılan İntrakorneal Ring yerleştirme ameliyatının, Hindistan’daki doktorlara eğitim verilerek hasta gözünde uygulanması

tick    Avrupa Katarakt Refraktif Cerrahi Kongresi’ne Türk hekim olarak davet edilmesi ve WOC Dünya Kongresi’ne canlı cerrahi daveti

tick    Türkiye’de yapılan öncelikli ameliyatların (Milano ve İtalya gibi yurtdışındaki kongrelerde) canlı cerrahi yayını

tick    CACHE Fakik göz içi lensi