Refraktif Cerrahi

Tedavi öncesi tetkikler

Uygulama öncesi bazı konulara dikkat etmek gerekir. Hastalar kontakt lens kullanıyorsa minimum 3 gün önce bırakmalıdır. Suni gözyaşı damlası damlatarak gözlerini rahatlatmaları da faydalıdır. Hastayla detaylı bir şekilde konuşulur ve bir çok tetkikten geçer. En önemlisi kornea topografisidir.

Kornea topografisi, korneanın dış yüzeyi hakkında detaylı bilgi verir. Bilgisayar kullanılarak yapılan bu ölçümde kornea yüzeyi analiz edilir. Korneanın şekline, kalınlığına bakılır. Sonuçlar rakamlar yanında renkli harita şeklinde görüntülerle de ifade edilir. Refraktif cerrahi öncesinde uygulanan bu yöntem tedavinin belirlenmesinde çok değerlidir.

Lazer tedavisi

Lazerle görme tedavisi, tamamen bilgisayar kontrollü excimer laser cihazlarının korneanın şeklini değiştirerek görme kusurlarını gidermesi işlemine denir.

Excimer laserin gözün ön bölümündeki kornea dokusuna uygulanımı ile korneadaki dokuyu bir arada tutan karbon bağlarının kırılmasına neden olarak dokuyu buharlaştırma suretiyle yok eder. Excimer laserde çok iyi ayarlanmış miktardaki laserin, korneada istenilen bölgelere yollanması ile korneanın bir miktar kısmı istenilen ölçülerde adeta tıraşlanır. Böylece korneanın kırıcılığı değiştirilerek, istenilen değere ulaşılmış olur.

Excimer lazer kimlere uygulanabilir?

Miyoplar, hipermetroplar ve astigmatı olanlar kişilere uygulanabilir. Hipermetroplarda çok özel durumlar dışında 4 numaranın üstüne çıkılması tavsiye edilmez. Miyoplarda 8 numaraya, astigmatlarda 6 numaraya kadar başarılı sonuçlar elde edilir. Karışık astigmatlarda en iyi sonuçlar alınır.

Öte yandan miyoplarda göz numarasında alt sınır yoktur, hasta gözlük, kontakt lens takmadan göremiyorsa ve rahatsız oluyorsa çok küçük numaralara bile yapılabilir.

Uygulamada alt yaş sınırı 18 olarak kabul edilir çünkü gözde numara ilerlemesinin durmuş olması gerekmektedir.

Bunların dışında ‘anizometropi’ denilen bir durum vardır. İki göz arasındaki numara farkının fazla olmasına denir. Örneğin; bir göz 0, diğeri 5 numara olabilir. Bu çocuklarda gözlük kullanımında sıkıntı olacağından, refraktif cerrahi uygulanabilir. Bir başka seçenek de bu çocuklara göz içi mercek takılmasıdır. Küçük yaşta, özel durumlarda uygulanabilir.

Nasıl yapılır?

Hastanın kornea kalınlığı, kornea dikliği uygunsa laser tedavisinde ilk tercih lasik olacaktır. Lasik uzun yıllardır uygulanmaktadır. Korneadan 110 mikron kalınlığında tabaka kaldırılır, tabakaya laser uygulanır ve yerine yapıştırılır. Biz bunu bıçaksız yöntemle yapıyoruz ve ’Femto Second Laser’’ kullanıyoruz. Bu yöntem ve kullandığımız cihaz tedavide ‘’altın standart’’ haline gelmiştir.

Bu lazer tedavisinde bir problem olma ihtimali çok azdır. Bilgisayar ekranında flebe istenilen kalınlığı vermek mümkündür. Dolayısıyla çok daha güvenli bir uygulamadır.

Femto Second Laser tamamen kişiye özel bir uygulamadır. Kapakçık oluşturmaya yarar, daha sonra hastaya lasik uygulanır. Kapakçığı kaldırıp lazer yapılır.

Bu tedavi standart bir tedavi olmadığından ve kişiye özel uygulanabildiğinden hastanın gözünün tüm özellikleri dikkate alınır. Ayrıca bu cihazda göz tanıma sistemi kullanılır. Merkezleme önceden yapıldığından cihaz, bunu bilerek o günkü koşullardan etkilenmez ve gözün doğru merkezlemesinin yapılması, tedavinin doğru yere yapılmasını sağlar. İnsan gözü yatay pozisyonda farklı olduğundan bu cihazlar iris tanımaları sayesinde ya da skleral damarları algılayarak pozisyonu uygun hale getirir. Ayrıca üç boyutlu takip yapar. Merkezin şaşmaması tedavinin doğru yere yapılabilmesi açısından bütün bunlar çok önemlidir.

Ameliyatın ertesi günü hasta kontrole çağrılır. Kaldırılan tabakanın durumuna bakılır, katlanma, kırışıklık, herhangi bir reaksiyon olup olmadığı kontrol edilir.  Bir problem varsa düzeltmek mümkündür. İlk 4-5 saat yanma, batma, bulanık görme olabilir. Hastanın ameliyat sonrası uyur gibi istirahat etmesi, gözüne dokunmaması, bol bol göz kuruluğunu önleyici damla kullanması faydalıdır.

PRK (Photorefraktif Keratektomi) nedir ve ne zaman uygulanır?

Kornea kalınlığı yetersizse ya da şeklinde şüpheli bir durum varsa PRK (Photorefraktif Keratektomi) denilen, yüzey laser kullanılabilir. Yüzey laserde en üstteki tabaka manuel ya da lazerle uzaklaştırıldıktan sonra alttaki tabakaya kişiye özel laser tedavisi yapılır daha sonra üzerine kontakt lens konur. Bu yöntemin konforu hasta açısından diğerlerine göre düşüktür; en üstteki epitel tabaka kendini tamir ederken yanma, batma, göz yaşarması hissedilir. Görme bir hafta 10 güne kadar netleşir. Üçüncü ayda tam olarak görme sağlanır. Bugün için hastaların yüzde 10’una uygulanmaktadır. İşlem sonrasında enfeksiyon konusunda hastanın çok dikkat etmesi gerekir.

Fakik göz içi lensi

Bu tedavi, 40-45 yaşın altındaki kişilerde (Miyop astigmatlar, karışık astigmatlar, hipermetrop astigmatlar) lasere uygun olmadıklarında yapılabilir. Laser ameliyatlarından farkı, geri dönüşümlü olması, yüksek miyop ve hipermetrop olan kişilere de uygulanabilmesidir. Bu ameliyatta lens iki yere konabilir. Bunlar; irisin ön tarafı ya da arka tarafıdır. Biz arka tarafına konan lensleri tercih ediyoruz. Bunun sebebi de dışardan bakınca görülmemesi ve işlemin kısa sürmesidir. Hasta uygunsa bu ameliyat refraktif cerrahide en kaliteli sonuçların alınmasını sağlar.
Kısa sürede yapılır, hastayı rahatsız etmez, komplikasyon ihtimali çok düşüktür. Op. Dr. Baha Toygar, yöntemin aynı zamanda eğitmenliğini de yapmakta ve pek çok ülkede ameliyatlar gerçekleştirmektedir. En önemlisi, doktorlar bu ameliyeti eğitim almadan uygulayamamaktadır.