RETİNA

Retina, görme işlevinin gerçekleştirilmesinde çok önemli görev üstlenen sinir tabakasının adıdır. Retinada meydana gelen bir bozukluk, görüntünün oluşmamasına, göz sinirlerindeki bozukluk ise görüntünün beyne ulaşmamasına sebep olur.

Retina (Ağtabaka) göz küresinin iç yüzeyini örten ve görme işlevini gerçekleştirmemizde önemli görevi olan sinir tabakasıdır. Işık retina tabakasına düştükten sonra elektrik sinyallerine dönüşür, görme siniri aracılığı ile beyne ulaşır ve görme gerçekleşir. Makula (Sarı nokta) ise retina üzerinde bulunan 5-6 mm çapındaki bir alandır. Bu bölge merkezi keskin görme ve renkli görmeden sorumlu olan koni hücrelerinin en yoğun olduğu bölgedir.

Retina Hastalıkları

En sık görülen retina hastalıkları şunlardır:

 • Diyabetik Retinopati
  Şeker hastalığına bağlı retinada ortaya çıkan patolojilere verilen isimdir. Diyabet hastalığı olan bireylerin belli aralıklarla retina muayenesinden geçmeleri gerekmektedir. Görme kaybı olan diyabetik retinopati hastaları göz içi enjeksiyonu, argon laser fotokoagülasyon tedavisi veya vitrektomi ameliyatı ile tedavi edilebilirler.
 • Retina Damar Tıkanıklıkları
  Daha çok hipertansiyon hastalığı olan hastalarda görülür. Tedavisinde göz içi enjeksiyonu ve argon laser fotokoagülasyon tedavisi gerekebilir.
 • Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (Sarı nokta hastalığı)
  Gelişmiş ülkelerde görme kaybının en büyük nedeni olarak bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonu, 55-60 yaş ve üzeri yetişkinlerde görülebilen kronik ve ilerleyici bir göz hastalığıdır. Merkezi görmede azalma yapar. Kuru ve yaş tipleri olup, yaş tipin tedavisinde göz içi ilaç enjeksiyonları uygulanmaktadır.
 • Prematüre Retinopatisi
  Erken ve düşük doğum ağırlıklı olarak doğan bebeklerde görülebilen önemli bir retina hastalığıdır. Yapılan kontroller sonucu tedavisi için argon laser fotokoagülasyon, göz içi enjeksiyonları ve vitrektomi ameliyatı gerekebileceği gibi kendiliğinden düzelen vakalar da olabilmektedir.
 • Retina Dekolmanı
  Retinanın yapıştığı göz duvarından ayrılmasıdır. Vitrektomi ameliyatı veya klasik retina sörklaj ameliyatı ile tedavi edilir.
 • Maküler Delik (Hol)
  Retinada merkezi ve keskin görmeyi sağlayan, renkli görmede oldukça önemli bir bölge olan makülada (Sarı nokta) delik oluşmasıdır. Hastalığın evresine görme keskinliğinde çeşitli derecelerde azalma yapar ve yine hastalığın bulunduğu evreye göre cerrahi tedavi uygulanır. Erken evrede olan bir grup hasta ise sadece takip edilir.
 • Kalıtsal Retina Hastalıkları
  Nadir görülen retina hastalıklarıdır. Bu grup içerisinde retinitis pigmentosa (Tavuk karası hastalığı) ve benzeri gece körlükleri biraz daha sık görülür. Stargart ve Best hastalığı da bu grup içerisinde yer alan hastalıklardır.
 • Retina Hastalıkları Belirtileri
  Retina hastalıklarının verdiği belirtilerini şöyle sıralamak mümkündür:
  – Görmede kısmi (Tedrici) azalma
  – Ani görme kaybı
  – Işık çakmaları ve sinek uçuşmaları
  – Görme alanı kaybı (Kısmi görme alanı kaybı)
  – Cisimlerin görüntülerinde şekil değişiklikleri ve çatallaşma, düz çizgilerin eğri ve kırık görülmesi (Metamorfopsi)

Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Öncelikle hekim tarafından görme keskinliği ölçümü yapılır ve göz damlaları damlatılıp göz bebekleri genişletilerek detaylı bir muayene gerçekleştirilir. Doktor muayenesi dışında tanı için çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılır:
OKT (Optik koherens tomografi): Retina katmanlarının rahatlıkla görülebildiği bir görüntüleme yöntemidir. Oldukça sık kullanılır.
FFA (Fundus floresein anjiografisi): Damardan bir miktar floresein boya verilerek retinanın ve özellikle makülanın görüntülenmesidir.
ERG-EOG (Elektroretinografi-Elektrookulografi): Retinadan gelen elektrik sinyallerinin yorumlanmasıyla yapılan bir tanı yöntemidir. Retina ve altındaki retina pigment epitel (RPE) tabakasının görsel işlev üzerine etkisi hakkında bilgi verir.
Muayene ve tetkikler neticesinde konulan tanıya göre medikal tedavi ya da ALT laser gibi tedaviler uygulanır.