ÜVEİT

ÜVEİT

Üveit, gözün uvea adı verilen tabakasının iltihabıdır. Bu iltihaplanma iris (Gözün renkli kısmı), silier cisim, koroid (Gözün damar tabakası) ve retinada (Ağ tabaka-görme tabakası) görülebilir. Gözün iç kısmını tutan bir hastalık olduğu için görme kaybı oluşabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi önemlidir.

Gözün iris, siliyer cisim ve koroid diye adlandırılan kısımlarının inflamasyonudur. Enfeksiyon ve bazı romatizmal hastalıklar sonucu olabileceği gibi nedeni bilinmeyen (İdiyopatik) üveitler de görülmektedir.

Üveit çeşitleri

Üveitin tutulum yerine göre ön, orta, arka veya tüm üveanın etkilendiği panüveit şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Üveitin tutulma zamanına göre akut, kronik ve tekrarlayan olarak adlandırılır. Üveit nedenine göre ise 4 ana başlık altında sınıflandırılır.

Enfeksiyöz : Bakteriyel, viral, fungal, parazitik ve diğer infeksiyonlar üveite yol açar. Brucella, sifiliz, tuberküloz, lyme hastalığı, CMV, AIDS, Acute retinal nekroz, Fungal (OHS, candida), Tokzoplazmozis, tokzokariazis, onkosersiazis üveite yol açabilen enfeksiyöz hastalıklardır.

Enfeksiyöz olmayan: Bir sistemik hastalıkla ilişkili veya sistemik hastalık olmadan gelişebilirler. Behçet Hastalığı, Sarkoidoz, Ankilozan spondilit, Juvenil Romatoid Artrit, Multiple Skleroz (MS) ve bazı sistemik vaskulitlerin seyrinde üveit görülebilir.

Üveiti taklit eden durumlar: Bazı neoplazik hastalıklar ve pigment dispersiyon sendromu, retinitis pigmentoza (Tavuk karası hastalığı) gibi neoplazik olmayan hastalıklar, üveite benzer bir klinik görünüme neden olurlar.

İdiyopatik (Nedeni bilinmeyen): Tüm üveitlerin yüzde 35’i, ön üveitlerin ise yüzde 50’si nedeni bilinmeyen olgulardır.

Erken tanı önemli

Üveit çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler:

  • Görme kaybı
  • Göz içi basıncı değişiklikleri
  • İriste yapışıklıklar ve renk değişiklikleri
  • Katarakt
  • Retinada kanamalar ve sızıntılar
  • Makulada ödem ve kalınlaşma

Biyomikroskopik muayene, OKT, FFA, bazı kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri ile teşhis konulur. Hastalığının tedavisi açısından erken tanı büyük önem taşır.

Tedavi nasıl yapılır?

Üveitin tedavisi nedenine göre değişir. Altta yatan neden enfeksiyon ise enfeksiyon ajanına özgü antibiyotikler kullanılır. Eğer neden enfektif olmayan bir hastalığa bağlıysa genellikle steroidler (Kortizon) ve/veya immunosupresif ajanlar hastaya verilir. Ön üveitlerde genellikle damla ile tedavi yeterli olurken, orta-arka üveitlerde ve panüveitlerde ilave olarak sistemik tedavi de gerekir.

Üveit tedavi edilmesine karşın tekrarlayan ataklarla kronikleşebilir. Kronikleşen hastalığın iyileştiği ve kötüleştiği dönemleri vardır. Uzun süre takip ve tedavisi gerekir.